PJ CLEANING THAI SIAM  
โทร 052 011 887, 085-368-7295, 090-324-3778

รับจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน


รับจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน

รับจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน แม่บ้าน พนักนักงานทำความสะอาด จัดหาแม่บ้าน แม่บ้านประจำออฟฟิศ แม่บ้านประจำบริษัท PJ CLEANING THAI SIAM นนทบุรี

 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการให้บริการของเรา

 1. แม่บ้านลาป่วย ลากิจ ทางบริษัทสามารถจัดส่งแม่บ้านทดแทนให้ทันที

    - กรณีส่งแม่บ้านทดแทนเกินเวลา 10.00 น. บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการ 150 บาท/คน/วัน ให้ลูกค้า

    - กรณีส่งแม่บ้านทดแทนไม่ได้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการ 300 บาท/คน/วัน ให้ลูกค้า

 2. หากลูกค้าไม่พอใจการบริการของแม่บ้าน หรือ แม่บ้านลาออก บริษัทสามารถส่งแม่บ้านทดแทนได้ทันที

 3. หากมีเหตุการณ์แม่บ้านทำทรัพย์สินเสียหาย บริษัทยินดีชดใช้ค่าเสียหาย ไม่เกิน 2 เท่า ของค่าบริการ

 4. บริษัทจะจัดส่งสายตรวจไปประเมินผลการทำงานทุกเดือน เพื่อให้งานบริการทำความสะอาดมีประสิทธิภาพที่สุด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2014
PJ CLEANING THAI SIAM
โทรศัพท์: 052 011 887
มือถือ: 085-368-7295, 090-324-3778
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
บริการจัดหาแม่บ้านประจำออฟฟิศ
บริการจัดส่งแม่บ้านประจำบริษัท แม่บ้านประจำสำนักงาน แม่บ้านประจำห้างสรรพสินค้า แม่บ้านประจำร้านค้า
บริการจัดหาแม่บ้านประจำออฟฟิศ
รับจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน
บริษัททำความสะอาด จัดส่งแม่บ้าน สำนักงาน โรงงาน ทั้งราชการและเอกชน
รับจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน
รับจัดหาแม่บ้าน
บริการรับจัดหาแม่บ้านประจำออฟฟิศ สถานที่ทำงานต่างๆ
รับจัดหาแม่บ้าน
รับจัดหาแม่บ้านประจำออฟฟิศ
บริษัททำความสะอาด จัดส่งแม่บ้าน สำนักงาน โรงงาน ทั้งราชการและเอกชน รับจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำออ...
รับจัดหาแม่บ้านประจำออฟฟิศ
รับจัดหาพนักงานทำความสะอาด
เรามีบริการจัดส่งแม่บ้าน จัดส่งแม่บ้านประจำ ทำความสะอาดประจำสำนักงาน
รับจัดหาพนักงานทำความสะอาด